Jan-Ove Olsson
 kommer till Stall Lilla Pålstorp med jämna mellanrum , kontakta Susanne Stenfors vid intresse om tider 0708-422 191 eller

stenfors.susanne@gmail.com

 

 

 

Tider  

 

 

 

 

 

Onsdag 5 November 

 

 • Tynnelsö 9.00-13.00  Marie Möller,Lena Graflund, Åsa Wickberg
 • 13.30-14.15 Anna Teiling-Gårdlund
 • 14.15-15.00 Emma Stenfors
 • 15.00-15-45
 • 15.45-16.30
 • 17.15-18.00 Wilma Svensson
 • 18.00-18.45 Emma Stenfors
 • 18.45-19.30 Annica Pettersson 
 • 19.30-20.15  Camilla Söderbom
 • 20.15-21.00

Torsdag 6 November

 

 • 8.30-12.15 Hormesta
 • Lunch
 • 14.15-15.00 Sara Fredriksson
 • 15.00-15.45 Emma Stenfors
 • 15.45-16.30  Lena Graflund
 • 16.30-17.15 Wilma Svensson
 • 18.00-18.45 Emma Stenfors
 • 18.45-19.30 Annica Pettersson 
 • 19.30-20.15  
 •  

Onsdag 10 December

 

 •  
 • 13.30-14.15 
 • 14.45-15.30 Lena Graflund
 • 15.30-16.15 Marie Möller
 • 16.15-17.00 Emma Stenfors
 • 17.00-17.45 Wilma Svensson
 • 18.00-18.45 
 • 18.45-19.30 Emma Stenfors
 • 19.30-20.15 Camilla Söderbom
 • 20.15-21.00 

Torsdag 11 December

 

 • 8.30-11.30 Hormesta
 • 11.30-13.30 Lunch
 • 13.30-14.15  Lena Graflund
 • 14.15-15.00 
 •  
 • 15.30-16.15  Emma Stenfors
 • 16.15-17.00  
 • 17.00-17.45 Wilma Svensson
 • 18.00-18.45 Emma Stenfors
 • 18.45-19.30 Camilla Söderbom
 • 19.30-20.15 Carolina Mörk
 •